6 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญที่จะกลายเป็นความสำเร็จนักศึกษาวิทยาลัย

ที่ประสบความสำเร็จนอกเหนือไปจากการรับเข้าเรียนในวิทยาลัย นี่ก็หมายความว่าไม่ให้นักเรียนทุกคนที่ได้รับการยอมรับในวิทยาลัยสำเร็จ มันเป็นพวกนักเรียนในการระบุความคาดหวังจากการเริ่มต้นและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการดำเนินการมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเคล็ดลับที่ทำให้วิทยาลัยสำเร็จนอกเหนือไปจากความคิดริเริ่มพื้นฐานเช่นความจำเป็นในการที่จะทำของฉันที่ได้รับมอบหมายหรือ "เข้าร่วมการบรรยาย" พิจารณาว่านักเรียนทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จในวิทยาลัยกระดาษนี้จะช่วยให้เข้าใจในเชิงลึกอย่างกว้างขวางและในของเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญที่นักเรียนจะต้องส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ เคล็ดลับที่ 1: การตระหนักและการใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยใน

A+ A-

ที่ประสบความสำเร็จนอกเหนือไปจากการรับเข้าเรียนในวิทยาลัย นี่ก็หมายความว่าไม่ให้นักเรียนทุกคนที่ได้รับการยอมรับในวิทยาลัยสำเร็จ มันเป็นพวกนักเรียนในการระบุความคาดหวังจากการเริ่มต้นและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการดำเนินการมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเคล็ดลับที่ทำให้วิทยาลัยสำเร็จนอกเหนือไปจากความคิดริเริ่มพื้นฐานเช่นความจำเป็นที่จะ ทำของฉันที่ได้รับมอบหมาย หรือ "เข้าร่วมการบรรยาย"

พิจารณาว่านักเรียนทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จในวิทยาลัยกระดาษนี้จะช่วยให้เข้าใจในเชิงลึกอย่างกว้างขวางและในของเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญที่นักเรียนจะต้องส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับที่ 1: การตระหนักและการใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดวิทยาลัย

ในวิทยาลัยที่มีความหลากหลายของทรัพยากรที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในนักวิชาการเจริญเติบโตในอาชีพเช่นเดียวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร มันเป็นความคิดริเริ่มของนักเรียนในการระบุตำแหน่งของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและให้แน่ใจว่าการใช้ประโยชน์สูงสุด

ยกตัวอย่างเช่นในปีแรกโดยสิ้นภาคการศึกษาแรก ของนักเรียนควร ได้คุ้นเคยกับห้องสมุดศูนย์สนับสนุนเช่นเดียวกับศูนย์บริการอาชีพ

เคล็ดลับที่ 2: มีระบบที่กำหนดลำดับความสำคัญ

มีความแตกต่างกันมากระหว่างระบบโรงเรียนมัธยมและเป็นหนึ่งในวิทยาลัยคือ ในโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ของกิจกรรมที่กำหนดไว้และเกือบทุกอย่างจะถูกควบคุมและจะต้องทำ อย่างไรก็ตามในวิทยาลัยนักเรียนต้องเป็นอิสระและตนเองขับเคลื่อนเพื่อความสมดุลระหว่างเรียนเวลาการศึกษาและกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ

สำหรับนักศึกษาก็จะแนะนำให้จัดลำดับความสำคัญและมีการกำหนดเวลาที่ทำหน้าที่เป็นคำแนะนำสำหรับตารางการจัดการเวิร์กโหลดและการลดความเครียด

มันเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่เพื่อนและที่ปรึกษาคณะเพื่อขอคำแนะนำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะจัดทำผ่านทางวิทยาลัย มันเป็นวิธีการที่ดีในการจัดให้นักเรียนในความเจริญรุ่งเรืองในหลายพื้นที่ของชีวิตของพวกเขา

เคล็ดลับที่ 3: การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

บรรยายฮอลล์

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่จะตอบโต้ความท้าทาย มันกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าร่วมเมื่อนักเรียนอยู่ที่ด้านหน้าเพราะความใกล้ชิดกับอาจารย์นั้น ดังนั้นเราจึงรู้สึกมากขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ที่จะได้มีส่วนร่วมเฉพาะเมื่อมันเป็นสิ่งจำเป็นและเมื่อนักเรียนมีบางจุดที่จะใช้ร่วมกันไม่ได้เข้าร่วมเพื่อประโยชน์ของมัน

เคล็ดลับที่ 4: การพัฒนาความสัมพันธ์กับอาจารย์

ศาสตราจารย์กับนักศึกษา

ในวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดว่าอาจารย์จะไม่เต็มใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนที่พวกเขาคิดว่ามันจะน่ารำคาญ แต่นี้เป็นสิ่งที่ผิดเป็นอาจารย์หลายสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์และยินดีที่จะช่วยให้นักเรียน ด้วยเหตุนี้นักศึกษาควรใช้โอกาสนี้โดยการสร้างความสัมพันธ์กับอาจารย์และครูผู้ช่วย

เคล็ดลับ 5: การสร้างผลงาน

นี้ควรจะแสดงให้เห็นโดยนักเรียนยกชั้นเรียนและกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงไปยังเส้นทางอาชีพของพวกเขา สำหรับวัตถุประสงค์ของการวาดประสบการณ์ความรู้และความหลงใหลในกิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ถูกไล่ล่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ยกตัวอย่างเช่นสำเนารอบคอบโครงการวิจัยที่ดีที่สามารถแสดงความสามารถของคนที่จะคิดและเขียน ในอนาคตนี้สามารถนำเสนอให้กับนายจ้างเป็นหลักฐานของทักษะอ่อน

เคล็ดลับที่ 6: การคิดเกี่ยวกับอนาคตในปัจจุบัน

การมองการณ์ไกลของนักศึกษา

สุขุมเป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในวิทยาลัย จะเห็นว่าหลังจากที่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้รับการติดอยู่ในร่องว่างงานโดยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไป นักเรียนควรให้เป้าหมายของพวกเขาปรับปรุงและสอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบัน

มันเป็นความผิดว่านักเรียนส่วนใหญ่เก็บใจของพวกเขาคงที่ในการจ้างงานหลังจากที่วิทยาลัย มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปิดกว้างที่จะแสวงหาทางเลือกมากขึ้นเช่นการจ้างงานตนเองในกรณีที่มีงานไม่มี

บทความอื่น ๆ สำหรับคุณ:

เหล่านี้หกเคล็ดลับที่มีความสำคัญมากสำหรับทุกคนนักศึกษาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ในความเป็นจริงคุณก็ควรจะทำให้เหล่านี้ 6 เคล็ดลับที่ 6 นิสัยของคุณถ้าคุณอยากจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ

Ads

หุ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทางเลือกที่ดีที่สุดอูบุนตูที่มองหาถ้าคุณเป็นคนรักของลินุกซ์

ขอเริ่มต้นโดยได้รับคุ้นเคยกับบางสิ่งบางอย่าง; พื้นฐาน แต่บิ...

วิธีการเพิ่มลายเซ็นใน Gmail กล่องขาเข้า - เพิ่มลายเซ็นของ Google ใน Gmail

กล่องขาเข้าโดย Google เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของ Google ...

Weekly Tech News: Nokia, Google และนินเทน

สวัสดีครับทุกคนก็ศุกร์ 3 มีนาคมและเช่นเดียวเสมอเรากลับมาพร้...

โครงการ Pi ราสเบอร์รี่สำหรับมือใหม่ - คุณสามารถทำอะไรกับราสเบอร์รี่ Pi

ราสเบอร์รี่ Pi เป็นชุดของพลังงานต่ำคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียวที่...

VPN ที่ดีที่สุดสำหรับ Android 2017 - วิธีการใช้ VPN ใน Android

ไปเป็นวันเมื่อ VPNs เพียงสำหรับเทคโนโลยี savvies และแฮกเกอร...

ความคิดเห็น